U kunt iets betekenen voor de gemeenschap


Wilt u een steentje bijdragen aan een betere woon- en werkomgeving? Dat kan ook anoniem, hoe denkt u over lokale, actuele onderwerpen? Laat u dat graag weten? Grijp dan nu uw kans. Denk en praat periodiek mee over onderwerpen die spelen in onze gemeenschap. Doe mee aan de raadplegingen van ‘Gemeenschap aan zet’ of maak deel uit van het raadgevend burgerpanel TipRondeVenen. U kunt u stem laten horen en actief gaan meedoen. Uw mening telt!


‘Gemeenschap aan zet’ wat is dat?

In De Ronde Venen starten we op 1 februari ‘Gemeenschap aan zet’. Het is een samenwerkingsverband tussen Toponderzoek, Swipocratie en Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI). Het doel is het creëren van een prettigere leefomgeving, nu en in de toekomst. Iedereen denkt en praat mee en daardoor krijgt de hele gemeenschap een stem De gemeenschap is dus aan zet’. Wij willen de gemeenschap betrekken bij lokale onderwerpen en vraagstukken: We laten de stem en de mening van het volk horen.

De gemeenschap wie zijn dat?

Dat zijn niet alleen de inwoners, maar de gemeenschap bestaat uit zes verschillende groepen, die elk een eigen belang heeft. De groepen zijn de lokale overheid, de ondernemers, onderwijs & innovatie, vrijwilligers & maatschappelijke organisaties, media & communicatie en uiteraard de inwoners. Via zoveel mogelijk kanalen (denk aan de lokale krant, e-mails, websites, sociale media, radio en televisie, etc.) dagen wij de gemeenschap uit om mee te doen aan raadplegingen over onderwerpen die van belang zijn voor de gemeenschap in De Ronde Venen. Hierbij zijn de begrippen representativiteit, onafhankelijkheid en transparantie erg belangrijk. We proberen dan ook om alle doelgroepen te bereiken, want alleen op die manier kunnen wij betrouwbare uitspraken doen.

Hoe werkt het precies?

In 3 stappen willen we zoveel mogelijk doelgroepen bereiken, bevragen en betrekken bij actuele lokale onderwerpen en vraagstukken. De stappen zijn: peilen wat er leeft , raadplegen en met elkaar de dialoog aangaan (zie afbeelding). We gaan op een laagdrempelige manier via Swipocratie peilen wat er leeft.

Swipocratie

Natuurlijk willen we dat er zoveel mogelijk mensen meedoen, maar u bepaalt zelf of u mee wilt doen. Het is gebruikersvriendelijk ingericht, zodat het weinig moeite en tijd kost. Onder andere met de online tool Swipocratie. Het is een tool waarmee super makkelijk, laagdrempelig en snel de mening van een grote groep mensen is te peilen en waar je naast de gebruikelijke groepen ook moeilijk bereikbare groepen mee bereikt. Met enkele simpele bewegingen (swipes) op de mobiele telefoon kunt u uw mening geven. Veel beeld weinig tekst. Het is ook de manier om jongeren actiever te betrekken. Doordat we jongeren opzoeken waar ze zijn en op een manier die hen aanspreekt. En daar speelt de mobiele telefoon nu eenmaal een belangrijke rol in.

Na de peiling gaan we stap verder

Met de uitkomsten gaan we aan de hand van raadplegingen en dialoogtafels “in gesprek met de inwoner”. Deze resultaten toetsen wij statistisch op betrouwbaarheid en representativiteit. Het wordt tot heldere en begrijpbare uitkomsten verwerkt. Daarvoor maken we gebruik van de expertise van onderzoekbureau Toponderzoek, die al in het hele land bij veel participatietrajecten betrokken zijn. Tot slot gaan we in gesprek met elkaar over de resultaten en leggen deze als gemeenschap voor aan de beleidsbepalers.Hiermee kunnen zij weloverwogen besluiten nemen en beleid maken.

U kunt dus echt gaan meedoen!

We gaan dus niet afwachten, maar we draaien het om en laten onze mening tijdig horen. De gemeenschap is wat ons betreft aan zet! We gaan tips en oplossingen meegeven. Het is zelfs mogelijk om nog een stap verder te gaan; burgerpanel TipRondeVenen.

Wat is TipRondeVenen?

Dit is een raadgevend burgerpanel in de gemeente De Ronde Venen waar alle inwoners van 16 jaar en ouder aan kunnen deelnemen. TipRondeVenen praat samen met de inwoners, in plaats van over inwoners. In ruim 70 andere Nederlandse gemeenten is bewezen dat TIPburgerpanels werken. Het zorgt voor betere samenwerking is met de lokale overheid.

Meedoen is belangrijk

Wij geloven dat raadpleging ‘Gemeenschap aan zet’ en burgerpanel ‘TipRondeVenen’ heel waardevol is voor de gemeente De Ronde Venen. Wij vinden namelijk dat participatie voor echte democratie zorgt, precies zoals die is bedoeld. Heeft u binding met De Ronde Venen en vindt u het belangrijk dat de juiste beslissingen worden genomen? Doe dan mee met ‘Gemeenschap aan zet’ en het burgerpanel TipRondeVenen. Blijf ons daarom volgen en wilt u nu al meer weten of heeft u nog vragen neem dan contact met ons op.

Bouw mee aan een prettigere leefomgeving, nu en voor de toekomst.

Neem contact op beta.0.10.0doe mee aan de beta

Of bel direct: 06-25316359